top of page

CameraCadabra, gevestigd aan Akkerwindestraat 53 8820 Torhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
http://www.cameracadabrafotografie.com
Akkerwindestraat 53 8820 Torhout

 

Braems Melanie is de Functionaris gegevensbescherming van CameraCadabra. Ze is te bereiken via cameracadabrafotografie@gmail.com

 


Persoonsgegevens die wij verwerken
CameraCadabra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
   

 • Adresgegevens
   

 • Telefoonnummer
   

 • E-mailadres
   

 • Locatiegegevens
   

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

CameraCadabra verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (Bijvoorbeeld bij reportage voor terminaal zieke, door te vertellen hoe de bevalling / zwangerschap verloopt)
   

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cameracadabrafotografie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


CameraCadabra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van jouw betaling
   

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
   

 • Om de website te analyseren, deze daarmee te verbeteren en het aanbod van diensten te optimaliseren
   


Geautomatiseerde besluitvorming

CameraCadabra neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CameraCadabra) tussen zit.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CameraCadabra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens:

 


Delen van persoonsgegevens met derden
CameraCadabra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

 • Gmail / E-mail
   

 • Google analytics / Website
   

 • Wix / Website
   

 • Social Media / Promotie
   

 • Leveranciers


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CameraCadabra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door CameraCadabra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar cameracadabrafotografie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CameraCadabra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cameracadabrafotografie@gmail.com.

Privacyverklaring

bottom of page