top of page

FAQ & Algemene Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Specifieke voorwaarden per soort reportage zijn te vinden bij de formules.

Algemeen

Foto's verschenen op www.cameracadabrafotografie.com zijn eigendom van CameraCadabra (Melanie Braems). Sitebezoekers kunnen deze foto's bekijken maar krijgen geen toestemming om deze op eender welke wijze te kopiëren of te gebruiken.

CameraCadabra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van beeldinformatie die op deze website wordt verstrekt.

Beelden gemaakt door CameraCadabra mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

CameraCadabra behoudt het recht om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of te wijzigen.

CameraCadabra (Melanie Braems) kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie.

Bij het gebruikmaken van de diensten van CameraCadabra, in welke zin ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

CameraCadabra verplicht zich ertoe om storingen tijdens een reportage tot een minimum te beperken.

Tijdens een reportages is het niet toegestaan om smartphonefoto's te nemen, tenzij de fotograaf er ook op staat.

Bij een cakesmash voorziet CameraCadabra standaard zelf de taart en is niet verantwoordelijk voor eventuele allergische reacties op de taart. Allergieën moeten vooraf door de klant worden aangegeven.

 

 

 

Boekingen en betalingen

 

Een boeking is pas definitief na het betalen van een voorschot, binnen de vijf dagen op BE14 1430 9917 1083. Dit zorgt ervoor dat uw gewenst moment effectief vaststaat in mijn agenda. Dit voorschot/waarborg is eveneens een annulatiekost en wordt niet terugbetaald als een sessie niet doorgaat.

Wanneer de uitvoering van de opdracht niet te realiseren is op het afgesproken moment wegens overmacht, zal de fotograaf een nieuwe datum zoeken met de opdrachtgever.

Een sessie wordt maximaal twee keer verplaatst. Bij een derde wijziging wordt een meerkost van € 25 bij uw factuurbedrag geteld.

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Prijzen kunnen steeds worden aangepast. De prijs die u als klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd, ongeacht prijsstijgingen.

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na offertedatum.

 

U krijgt uw factuur via mail. Hierop staat dan ook uw voorschot verrekend.

Uw saldofactuur heeft een betaaltermijn van 5 werkdagen. Na meerdere herinneringen behoudt CameraCadabra zich het recht om een administratieve kost van €25 aan te rekenen.

 

Indien er na meerdere herinneringen niet tot een oplossing / betaling wordt gekomen, zal CameraCadabra hiertoe verdere stappen ondernemen.

Bewerking van de beelden wordt pas ingepland nadat de saldofactuur voldaan werd.

Sessies in studio vinden plaats bij CameraCadabra. Dit kan steeds na afspraak en het betalen van een voorschot. 

Bij het annuleren van een sessie 2 dagen op voorhand wordt 25% van de sessie aangerekend. Bij annuleren 1 dag op voorhand of de dag zelf wordt de volledige sessie aangerekend.

Fotoreportages worden niet ingekort, de afgesproken termijn wordt voldaan tenzij de klant te laat op de afspraak komt. Een reportage verlengen kan echter wel (Evenement, Huwelijk, shoot op locatie,...). Ik vraag wel om dit, indien mogelijk, zo vroeg mogelijk te laten weten. Indien dit onverwacht wordt gevraagd is deze verlenging onderhevig aan mijn agenda. Prijzen hiervoor vindt u bij de desbetreffende formule. 

U dient er rekening mee te houden dat een reportage iets langer kan duren dan gepland. Ik werk naar een prima resultaat en neem hiertoe voldoende tijd om een sessie af te werken. D.w.z. dat als ik denk dat er ietsje meer tijd nodig is, ik die automatisch zal nemen want ik streef naar de beste kwaliteit, zonder op enkele minuten te chronometreren.

Bij onverwacht belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, en we kunnen de datum niet verplaatsen, zal  CameraCadabra (Melanie Braems) haar uiterste best doen om gemaakte afspraken na te komen en andere fotografen contacteren. Doch is niet verplicht vervanging te regelen.

Reportages vinden in normale omstandigheden niet plaats op zondag. Indien dit niet anders kan voor de klant dan wordt een toeslag van 25% bijgerekend.

Afwerking, aantal en levering van de beelden

Het aantal foto's om uit te kiezen hangt af van het soort shoot en een aantal verschillende factoren af zoals bijvoorbeeld de duur van de reportage. De formules zijn na te lezen op de website. U kunt steeds beelden bijbestellen aan €10 / stuk. Voor 15 beelden betaalt u een forfait van € 100 en daarna is het voor ieder beeld extra € 5/st.

Foto's gemaakt door CameraCadabra kunnen op deze website en social media verschijnen. Eventueel na een bepaalde datum om bijvoorbeeld een verrassing, kledij,... nog niet prijs te geven. Indien u dit niet wenst gelieve dit dan uitdrukkelijk per e-mail te melden.

U krijgt digitale bestanden in jpg formaat, sRGB kleurruimte, afdrukklaar en in maximale afmetingen van camera. Afhankelijk van uw reportage krijgt u de beelden aangeleverd met of zonder discreet logo.

Alle foto's worden volledig professioneel nabewerkt. Kleur, contrast, vignettering, huidoneffenheden,... worden gecontroleerd en aangepast indien nodig. Er worden geen personen vervormd. Ik lever fotografisch werk waarin het model zich kan herkennen. Onbewerkte beelden worden nooit aangeleverd. Aanlevering gebeurd via een beveiligd online album waaruit je je aantal foto's kiest.

Er worden geen onbewerkte (RAW) bestanden afgeleverd.

CameraCadabra is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post als voor schade aangericht na aflevering. Niet werkende media kan worden vervangen binnen een maand na aflevering. Indien zichtbare schade op het aflevermateriaal wordt hier een bijkomende kost van € 25 aangeteld.

Bij verlies van foto's of achteraf foto's bijbestellen terwijl de termijn van 3 maanden na levering verstreken is, zal CameraCadabra een administratieve kost van € 25 aanrekenen om de gevraagde foto's terug op te zoeken en digitaal aan te leveren.

 

Foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

De klant mag de foto’s gebruiken voor social media doeleinden en andere digitale platformen maar verbind zich ertoe om steeds CameraCadabra te vermelden bij het plaatsen van een foto.

Het auteursrecht blijft ten allen tijde van CameraCadabra (Melanie Braems)

De klant geeft CameraCadabra toestemming om de gemaakte foto's te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden.

CameraCadabra werkt in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking zoals bijvoorbeeld met filters of bijsnijden is niet toegestaan.

Fotoproducten en Cadeaubonnen

​Enkel officiële cadeaubonnen van CameraCadabra zijn geldig. Kopieën worden niet aanvaard.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Eén cadeaubon per geboekte afspraak, tenzij anders overeengekomen.

Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na de dag van uitgifte. De reportage kan tot enkele maanden later plaatsvinden indien de afspraak binnen het jaar werd vastgelegd.

Cadeaubonnen kunnen niet worden geruild.

Wanneer de bon wordt gebruikt voor een ander type en goedkopere shoot dan vermeld, wordt er niet terugbetaald bij inlevering van de bon. Je kan wel de restwaarde opgebruiken bij extra producten of een volgende reportage.

Vervallen cadeaubonnen kunnen tot twee maanden na de vervaldag worden verlengd voor een periode van drie maanden. In deze periode dient de reportage gemaakt te zijn. Het verlengen van de bon heeft een meerprijs van € 20.

Op cadeaubonnen is het referral program of enige vorm van andere promotie niet van toepassing.

Fotoproducten besteld via CameraCadabra zijn zonder watermerk.

Elke aankoop is bindend, ook voor fotoproducten geldt dat het volledige bedrag vooraf wordt voldaan. Producten zoals bvb fotokaarten worden pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp. Voor een album geldt dat CameraCadabra u enkele bladzijden digitaal laat zien voor goedkeuring. 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan fotoproducten geproduceerd door derden.

Verplaatsingen

Verplaatsingskosten binnen een straal van 25 km zijn inbegrepen. € 0,45 meerprijs per kilometer.

 

 

 

En verder...

U kunt alles bespreken via e-mail of bericht of ik bel u even op. U kan al uw vragen stellen. Na de sessie verloopt de communicatie schriftelijk via mail. In het menu Contact vindt u een contactformulier en mijn overige contactgegevens.

Het werk van CameraCadabra is onderhevig aan auteursrecht. Dat wil zeggen dat de foto's eigendom blijven van de fotograaf. U kunt de afgeleverde foto's gebruiken voor persoonlijk gebruik maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Eventuele klachten over de dienstverlening graag melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

Voor, tijdens of na de fotosessie is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever, indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten, lichamelijke of materiële schade door bvb vallen of uitglijden en verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

Wie een reportage boekt en een voorschot betaald heeft, gaat akkoord met deze voorwaarden.

bottom of page